Jin Talog Twin Botanical Juniper & Blackcurrant Leaf Organic Gin – 50cl

£39.00

50cl – 42% ABV

Our Twin Botanicals are made in small quantities and are highly seasonal, so get them while you can via the online shop. Perfect for sipping to enjoy the rarely used botanicals.  

Mae ein Twin Botanicals yn cael eu gwneud mewn symiau bach ac maent yn hynod o dymhorol, felly ceisiwch eu cael tra gallwch chi trwy’r siop ar-lein. Anfonir yn ystod mis Awst 2018.

28 in stock

Description

Flavour, seasonality and rarity . . .

Our range also includes highly limited edition Twin Botanical gins, where we marry our signature juniper edition with freshly picked seasonal botanicals foraged or grown on our farm in the heart of rural Carmarthenshire. These include seasonal favourites such as Lemon Verbena, Blackcurrant Leaf and Bay. The Blackcurrant leaf is NOT blackcurrant but the leaf, so a more subtle blackcurrant flavour. It is a most enjoyable gin and best served over ice, neat or with Fever Tree Aromatics Tonic.

Their availability depends upon the weather, which seasonal botanicals are thriving on the farm, and whatever takes our fancy to grow and experiment with, to create these singular and rare gins.

Our Twin Botanicals are made in small quantities and are highly seasonal, perfect for sipping to enjoy the rare twinned botanicals.  Please pre-order so get them while you can via the online shop.

Blas, tymhorol a phrin. . .

Mae ein hamrywiaeth hefyd yn cynnwys rhifynnau cyfyngedig iawn, sef Twin Botanical gins, lle rydym yn priodi ein llofnod rhifyn juniper gyda photanegau tymhorol wedi ymroi neu dyfu ar ein fferm yng nghalon cefn gwlad Sir Gaerfyrddin. Mae’r rhain yn cynnwys ffefrynnau tymhorol fel Lemon Verbena, Deilen Cyrensen Ddu a Lawryf.

Mae eu hargaeledd yn dibynnu ar y tywydd, pa botanegol tymhorol sy’n ffynnu ar y fferm, a beth bynnag sy’n cymryd ein ffansi i dyfu ac arbrofi â nhw, i greu’r jins unigol a phrin hyn.

Mae ein Twin Botanicals yn cael eu gwneud mewn symiau bach ac maent yn hynod o dymhorol. Maent yn berffaith ar gyfer sipio i fwynhau’r botanegol anaml iawn. Ceisiwch eu cael tra gallwch chi trwy’r siop ar-lein.

.