Sold Out! Pre-order for summer 2021 – Jin Talog Twin Botanical Juniper & Lemon Verbena Organic Gin – 50cl. – 2020 Batch

£39.00

50cl

Our Twin Botanicals are made in small quantities and are highly seasonal, so get them while you can via the online shop. Shipping now.

Mae ein Twin Botanicals yn cael eu gwneud mewn symiau bach ac maent yn hynod o dymhorol, felly ceisiwch eu cael tra gallwch chi trwy’r siop ar-lein. Ar gael nawr.

Now available for pre-order

SKU: Lemon Verbena Category:

Description

Flavour, seasonality and rarity.   

Our range also includes highly limited edition Twin Botanical gins, where we marry our signature juniper edition with seasonal fresh botanicals grown organically on our farm in the heart of rural Carmarthenshire. One of our favourites this year is Lemon Verbena. It delivers that unashamedly sherbet lemon punch. Great served over ice, for with Fever Tree Meditaerrann or elderflower tonic. It also marries really well with Bitter lemon for the vintage vibe!

Their availability depends upon the weather, which seasonal botanicals are thriving on the farm, and whatever takes our fancy to grow and experiment with, to create these singular and rare gins.

Our Twin Botanicals are made in small quantities and are highly seasonal, so pre-order them while you can via the online shop.

Blas, tymhorol a phrin. . .

Mae ein hamrywiaeth hefyd yn cynnwys rhifynnau cyfyngedig iawn, sef Twin Botanical gins, lle rydym yn priodi ein llofnod rhifyn juniper gyda photanegau tymhorol wedi ymroi neu dyfu ar ein fferm yng nghalon cefn gwlad Sir Gaerfyrddin. Mae’r rhain yn cynnwys ffefrynnau tymhorol fel Lemon Verbena a Deilen Bae.

Mae eu hargaeledd yn dibynnu ar y tywydd, pa botanegol tymhorol sy’n ffynnu ar y fferm, a beth bynnag sy’n cymryd ein ffansi i dyfu ac arbrofi â nhw, i greu’r gins unigol a phrin hyn.

Mae ein Twin Botanicals yn cael eu gwneud mewn symiau bach ac maent yn hynod o dymhorol, felly ceisiwch eu cael tra gallwch chi trwy’r siop ar-lein.

Additional information

Weight 1.8 kg
Dimensions 27 × 10 × 10 cm