Jin Talog - Organic Welsh Gin

 

Y DYDDIADUR JIN

Y BLOG

Newyddion diwethaf yn syth o’r distyllfa

A Oes Heddwch? Nac oes (ond rydym wrth ein bodd)!

A Oes Heddwch? Nac oes (ond rydym wrth ein bodd)!

Dyma'r adeg honno o'r flwyddyn - mae'r tŷ yn edrych yn noeth pan ddaw'r addurniadau Nadolig i lawr a dim ond y toffees sy'n cael eu gadael yn y tun Quality Street. Pwy oedd yn bwyta'r holl rai da gyntaf? Rydym wedi treulio llawer o amser dros gyfnod gwyliau'r Nadolig...

2018- What a year it’s been.

2018- What a year it’s been.

It's that time of year- the house looks bare when the Christmas decorations come down and only the toffees are left in the Quality Street tin. Who ate all the good ones first? We have spent a lot of time over the Christmas break having a bit of a rest and looking back...

AC MAE’R ENILLWR YW…

AC MAE’R ENILLWR YW…

Prin y gallwn ei gredu, ond ar ôl cynhyrchu ychydig o fisoedd yn unig, mae Jin Talog wedi ennill Medal Aur ar gyfer gwaith celf a poteli yng ngwobrau enwog IWSC. Mae gwobrau IWSC yn denu cystadleuaeth gan fwydydd gwinoedd a gwirodydd mawr a bach o bedwar ban byd. Yma...

Jin Talog ar Daith

Hysbysiad ymlaen llaw o’r mannau lle y byddwn yn gwerthu Jin Talog yn bersonol (marchnadoedd ffermwyr, sioeau amaethyddol, gwyliau, ac ati)

DIGWYDDIADAU A BLE I BRYNU
DILYNWCH EIN STORI JIN AR INSTAGRAM

CYFLWYNO AM DDIM | FREE LOCAL DELIVERY


JIN LLEOL I BOBOL LEOL | A LOCAL GIN FOR LOCAL PEOPLE

Am gyfnod cyfyngedig, mae cyflenwad llaw am ddim yn yr ardal lleol. Mae'n syml, cofnodwch eich cyfeiriad cyflwyno ac aros i ni gyrraedd!
For a limited time only we will hand deliver Jin Talog orders to our local customers. Simply enter your delivery address and wait for us to turn up!