Jin Talog - Organic Welsh Gin  

Y DYDDIADUR JIN

Y BLOG

A Oes Heddwch? Nac oes (ond rydym wrth ein bodd)!

A Oes Heddwch? Nac oes (ond rydym wrth ein bodd)!

Dyma'r adeg honno o'r flwyddyn - mae'r tŷ yn edrych yn noeth pan ddaw'r addurniadau Nadolig i lawr a dim ond y toffees sy'n cael eu gadael yn y tun Quality Street. Pwy oedd yn bwyta'r holl rai da gyntaf? Rydym wedi treulio llawer o amser dros gyfnod gwyliau'r Nadolig...

2018- What a year it’s been.

2018- What a year it’s been.

It's that time of year- the house looks bare when the Christmas decorations come down and only the toffees are left in the Quality Street tin. Who ate all the good ones first? We have spent a lot of time over the Christmas break having a bit of a rest and looking back...

AC MAE’R ENILLWR YW…

AC MAE’R ENILLWR YW…

Prin y gallwn ei gredu, ond ar ôl cynhyrchu ychydig o fisoedd yn unig, mae Jin Talog wedi ennill Medal Aur ar gyfer gwaith celf a poteli yng ngwobrau enwog IWSC. Mae gwobrau IWSC yn denu cystadleuaeth gan fwydydd gwinoedd a gwirodydd mawr a bach o bedwar ban byd. Yma...

Hysbysiad ymlaen llaw o'r mannau lle y byddwn yn gwerthu Jin Talog yn bersonol (marchnadoedd ffermwyr, sioeau amaethyddol, gwyliau, ac ati)

Penderfynom fynd ati i greu ein Jin Sych Llundain ein hunain ac iddo un cynhwysyn botanegol, jin a fyddai’n treiddio trwy’r tonig, heb gimigau, a heb unrhyw gynhwysion anarferol a diangen:

dim ond y jin gorau.

DIGWYDDIADAU A BLE I BRYNU