Jin Talog - Organic Welsh Gin

 

Y DYDDIADUR JIN

Y BLOG

Newyddion diwethaf yn syth o’r distyllfa

AC MAE’R ENILLWR YW…

Prin y gallwn ei gredu, ond ar ôl cynhyrchu ychydig o fisoedd yn unig, mae Jin Talog wedi ennill Medal Aur ar gyfer gwaith celf a poteli yng ngwobrau enwog IWSC. Mae gwobrau IWSC yn denu cystadleuaeth gan fwydydd gwinoedd a gwirodydd mawr a bach o bedwar ban byd. Yma...

Dyn Ni’n Dwlu ar Fotanegau

Rydym wedi bod yn gweithio'n galed drwy'r haf i feithrin botanegau newydd ar ein fferm i ategu ein jin Signature Single Botanical. Roedd ein hathroniaeth yn syml - byddem ond yn defnyddio botanegau a oedd yn ychwanegu blas wirioneddol a synhwyrol, a dim ond yr hyn y...

Jin Mewn Croen Defaid?

Dyma'r adeg honno o'r flwyddyn eto - mae ein defaid yn dechrau edrych yn enfawr o dan eu cotiau gwlân gaeaf wrth i'r tywydd gynhesu. Dim ond un peth ar ei gyfer - ffoniwch y Cneifiwr! Yn yr hen ddyddiau, roedd amser cneifio yn achlysur cymdeithasol wrth i ffermwyr...

Jin Talog ar Daith

Hysbysiad ymlaen llaw o’r mannau lle y byddwn yn gwerthu Jin Talog yn bersonol (marchnadoedd ffermwyr, sioeau amaethyddol, gwyliau, ac ati)

DIGWYDDIADAU A BLE I BRYNU

DILYNWCH EIN STORI JIN AR INSTAGRAM