Jin Talog - Organic Welsh Gin

 

Y DYDDIADUR JIN

Y BLOG

Newyddion diwethaf yn syth o’r distyllfa

A Oes Heddwch? Nac oes (ond rydym wrth ein bodd)!

A Oes Heddwch? Nac oes (ond rydym wrth ein bodd)!

Dyma'r adeg honno o'r flwyddyn - mae'r tŷ yn edrych yn noeth pan ddaw'r addurniadau Nadolig i lawr a dim ond y toffees sy'n cael eu gadael yn y tun Quality Street. Pwy oedd yn bwyta'r holl rai da gyntaf? Rydym wedi treulio llawer o amser dros gyfnod gwyliau'r Nadolig...

AC MAE’R ENILLWR YW…

AC MAE’R ENILLWR YW…

Prin y gallwn ei gredu, ond ar ôl cynhyrchu ychydig o fisoedd yn unig, mae Jin Talog wedi ennill Medal Aur ar gyfer gwaith celf a poteli yng ngwobrau enwog IWSC. Mae gwobrau IWSC yn denu cystadleuaeth gan fwydydd gwinoedd a gwirodydd mawr a bach o bedwar ban byd. Yma...

Dyn Ni’n Dwlu ar Fotanegau

Dyn Ni’n Dwlu ar Fotanegau

Rydym wedi bod yn gweithio'n galed drwy'r haf i feithrin botanegau newydd ar ein fferm i ategu ein jin Signature Single Botanical. Roedd ein hathroniaeth yn syml - byddem ond yn defnyddio botanegau a oedd yn ychwanegu blas wirioneddol a synhwyrol, a dim ond yr hyn y...

Jin Talog ar Daith

Hysbysiad ymlaen llaw o’r mannau lle y byddwn yn gwerthu Jin Talog yn bersonol (marchnadoedd ffermwyr, sioeau amaethyddol, gwyliau, ac ati)

DIGWYDDIADAU A BLE I BRYNU

DILYNWCH EIN STORI JIN AR INSTAGRAM

CYFLWYNO AM DDIM | FREE LOCAL DELIVERY


JIN LLEOL I BOBOL LEOL | A LOCAL GIN FOR LOCAL PEOPLE

Am gyfnod cyfyngedig, mae cyflenwad llaw am ddim yn yr ardal lleol. Mae'n syml, cofnodwch eich cyfeiriad cyflwyno ac aros i ni gyrraedd!
For a limited time only we will hand deliver Jin Talog orders to our local customers. Simply enter your delivery address and wait for us to turn up!