Jin Talog - Jin Organig Cymreig

BLE I BRYNU

STOCWYR

SIOPAU, BARIAU A BWYTAI

Rydym yn cydweithio gyda phartneriaid yn y sector manwerthu a bwytai i greu rhestr o stocwyr, gan ddechrau yng Nghymru. Fel jin newydd a nodedig, mae Jin Talog wedi cael ymateb calonogol yn ein hardal leol. Dyma restr o leoedd lle gellir prynu Jin Talog i fynd adref gyda chi, neu fwynhau mewn bariau a bwytai. . . Mwy i ddod yn fuan!YMUNWCH Â JIN TALOG

Oes Diddordeb gyda chi stocio Jin Talog?

Ewch â fi i’r jin!

Ymwelwch â’n siop ar lein.

Shopping Cart

CLWB JIN

We’d love to let you know first when we release new batches of limited edition gins, or a discount code or even to share photos of new born lambs on the farm.  If any of this is of interest then we would love to keep in touch.

We know that absence makes the heart grow fonder - so we will absolutely not bombard your inbox.  That’s a promise.