Jin Talog - Jin Organig Cymreig

BLE I BRYNU

STOCWYR

SIOPAU, BARIAU A BWYTAI

Rydym yn cydweithio gyda phartneriaid yn y sector manwerthu a bwytai i greu rhestr o stocwyr, gan ddechrau yng Nghymru. Fel jin newydd a nodedig, mae Jin Talog wedi cael ymateb calonogol yn ein hardal leol. Dyma restr o leoedd lle gellir prynu Jin Talog i fynd adref gyda chi, neu fwynhau mewn bariau a bwytai. . . Mwy i ddod yn fuan!YMUNWCH Â JIN TALOG

Oes Diddordeb gyda chi stocio Jin Talog?

Ewch â fi i’r jin!

Ymwelwch â’n siop ar lein.

Shopping Cart

CLWB JIN

Byddem wrth ein bodd yn rhoi gwybod ichi yn gyntaf pan fyddwn yn rhyddhau sypiau newydd o jins argraffiad cyfyngedig, neu god disgownt neu hyd yn oed i rannu lluniau o ŵyn newydd-anedig ar y fferm. Os oes unrhyw beth o ddiddordeb, yna byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad.

Mwyna' byth y man ni bôm - felly ni fyddwn yn peledu'ch blwch derbyn yn llwyr. Mae hynny'n addewid.

DIM DIOLCH, CAEWCH Y POPUP