Rydyn ni’n ôl yn Ginhaus yn Llandeilo brynhawn Sadwrn am brynhawn prysur, llawn hwyl o flasu Jin.

Rydyn ni bob amser yn cael derbyniad gwych gan bobl leol sydd bob amser yn awyddus i flasu ein gin. Mae blas beiddgar, meryw Jin Talog yn ein dilyn yn eithaf.

Os yw’r tywydd yn angharedig, yna lle gwell treulio prynhawn nag yng nghyffiniau clyd Ginhaus- bydd bwyd gwych ar y fwydlen, danteithion diddorol i fynd adref o’r deli, ac wrth gwrs ystod gwyddoniadurol o jins. Beth bynnag y tywydd, fe welwn ni chi yno!

CYFLWYNO AM DDIM | FREE LOCAL DELIVERY


JIN LLEOL I BOBOL LEOL | A LOCAL GIN FOR LOCAL PEOPLE

Am gyfnod cyfyngedig, mae cyflenwad llaw am ddim yn yr ardal lleol. Mae'n syml, cofnodwch eich cyfeiriad cyflwyno ac aros i ni gyrraedd!
For a limited time only we will hand deliver Jin Talog orders to our local customers. Simply enter your delivery address and wait for us to turn up!