Jin Talog Botanegol Organig Meryw & Deilen Cyrensen Ddu

£39.00

70cl

Our Twin Botanicals are made in small quantities and are highly seasonal, so get them while you can via the online shop. Shipping August 2018

Mae ein Twin Botanicals yn cael eu gwneud mewn symiau bach ac maent yn hynod o dymhorol, felly ceisiwch eu cael tra gallwch chi trwy’r siop ar-lein. Anfonir Awst 2018

30 in stock

Description

Flavour, seasonality and rarity . . .

Our range also includes highly limited edition Twin Botanical gins, where we marry our signature juniper edition with seasonal botanicals foraged or grown on our farm in the heart of rural Carmarthenshire. These include seasonal favourites such as Lemon Verbena, Blackcurrant Leaf and Bay.

Their availability depends upon the weather, which seasonal botanicals are thriving on the farm, and whatever takes our fancy to grow and experiment with, to create these singular and rare gins.

Our Twin Botanicals are made in small quantities and are highly seasonal, please pre-order so get them while you can via the online shop.

Shipping in August 2018

Blas, tymhorol a phrin. . .

Mae ein hamrywiaeth hefyd yn cynnwys rhifynnau cyfyngedig iawn, sef Twin Botanical gins, lle rydym yn priodi ein llofnod rhifyn juniper gyda photanegau tymhorol wedi ymroi neu dyfu ar ein fferm yng nghalon cefn gwlad Sir Gaerfyrddin. Mae’r rhain yn cynnwys ffefrynnau tymhorol fel Lemon Verbena, Deilen Cyrensen Ddu a Lawryf.

Mae eu hargaeledd yn dibynnu ar y tywydd, pa botanegol tymhorol sy’n ffynnu ar y fferm, a beth bynnag sy’n cymryd ein ffansi i dyfu ac arbrofi â nhw, i greu’r gins unigol a phrin hyn.

Mae ein Twin Botanicals yn cael eu gwneud mewn symiau bach ac maent yn hynod o dymhorol, felly ceisiwch eu cael tra gallwch chi trwy’r siop ar-lein.

Caiff ei anfon yn ystod mis Awst 2018.