Siôn Corn, yw’r enw a ddefnyddir i ddisgrifio’r gweithiwr diymarbed hwnnw sy’n rhoi anrhegion. Credir bod yr enw Siôn Corn yn deillio o’r term ‘corn simnai’. Mae’n gwisgo dillad coch a gwyn ac yn ymweld â phlant Cymru bob blwyddyn ar Ddydd Nadolig, ar yr amod eu bod wedi bod yn blant da, wrth gwrs!

 

Mae Siôn Corn yn byw yn y Lapdir. Mae rhai hefyd yn honni ei fod yn briod â merch o’r enw Siân, a bod ganddo lawer o gorachod yn gweithio iddo, a cheirw yn tynnu ei sled, gan gynnwys Rwdolff, sydd â thrwyn coch sy’n goleuo er mwyn arwain Siôn Corn a gweddill y ceirw trwy’r tywyllwch.

 

Rydym wedi bod yn fechgyn da trwy’r flwyddyn (yn ein barn ni, beth bynnag!), felly rydym yn gobeithio y bydd Siôn Corn yn galw yn Nhalog ar ei daith eleni.

 

Nadolig Llawen i chi i gyd!

CYFLWYNO AM DDIM | FREE LOCAL DELIVERY


JIN LLEOL I BOBOL LEOL | A LOCAL GIN FOR LOCAL PEOPLE

Am gyfnod cyfyngedig, mae cyflenwad llaw am ddim yn yr ardal lleol. Mae'n syml, cofnodwch eich cyfeiriad cyflwyno ac aros i ni gyrraedd!
For a limited time only we will hand deliver Jin Talog orders to our local customers. Simply enter your delivery address and wait for us to turn up!