Siôn Corn, yw’r enw a ddefnyddir i ddisgrifio’r gweithiwr diymarbed hwnnw sy’n rhoi anrhegion. Credir bod yr enw Siôn Corn yn deillio o’r term ‘corn simnai’. Mae’n gwisgo dillad coch a gwyn ac yn ymweld â phlant Cymru bob blwyddyn ar Ddydd Nadolig, ar yr amod eu bod wedi bod yn blant da, wrth gwrs!

 

Mae Siôn Corn yn byw yn y Lapdir. Mae rhai hefyd yn honni ei fod yn briod â merch o’r enw Siân, a bod ganddo lawer o gorachod yn gweithio iddo, a cheirw yn tynnu ei sled, gan gynnwys Rwdolff, sydd â thrwyn coch sy’n goleuo er mwyn arwain Siôn Corn a gweddill y ceirw trwy’r tywyllwch.

 

Rydym wedi bod yn fechgyn da trwy’r flwyddyn (yn ein barn ni, beth bynnag!), felly rydym yn gobeithio y bydd Siôn Corn yn galw yn Nhalog ar ei daith eleni.

 

Nadolig Llawen i chi i gyd!