Ymunwch â ni am brynhawn o rasus a Gŵyl Fwyd a Diodydd yn Ffos Las prynhawn Dydd Sul nesaf.

Dewch lawr i ddweud helo a dysgu am Jin Talog- jin organig o Gymru sy’n cael ei gynhyrchu yn y galon wledig Sir Gâr.

Tocynnau £15 ymlaen llaw, neu £20 wrth y drws.

Bydd bws gwennol ar gael rhwng yr orsaf rheilffordd Llanelli a chwrs rasus Ffos Las.

Plant a phobl ifanc (dan 17oed)- mynediad am ddim.