Dyma'r adeg honno o'r flwyddyn - mae'r tŷ yn edrych yn noeth pan ddaw'r addurniadau Nadolig i lawr a dim ond y toffees sy'n cael eu gadael yn y tun Quality Street. Pwy oedd yn bwyta'r holl rai da gyntaf? Rydym wedi treulio llawer o amser dros gyfnod gwyliau'r Nadolig...

read more