JIN ORGANIG MERYW A FERFAIN LEMONAIDD
Jin Talog Twin Botanical

£39.00

50cl – SWP HAF 2021

Blas, tymhorol a phrinder …

Un o’n ffefrynnau yw Jin Talog Ferfain Lemonaidd. Mae’n cyflwyno’r bwrlwm “sherbet lemons” digywilydd hwnnw. Gwych wedi’i weini dros rew, neu gyda thonig FeverTree Mediterranean neu Elderflower. Mae hefyd yn priodi’n dda gyda Bitter Lemon am y teimlad retro!

Mae ein jins Twin Botanical yn cael eu gwneud mewn sypiau bychain ac maent yn hynod o dymhorol, felly cewch afael arno tra gallwch chi trwy’n siop ar lein.

Am Brynu Anrheg?
Mae pob un o’n casgliad jins yn cael ei wneud â llaw a gyda chariad. Bydd eich anrheg yn cyrraedd wedi’i lapio yn y gwlân o’n braidd defaid Balwen. Os hoffech chi ychwanegu rhyw neges, gadewch eich neges yn y man talu, ac fe wnawn ni ysgrifennu eich neges â llaw.

Gadewch bopeth i ni. Jin Talog yw’r anrheg berffaith i rywun arbennig.

Argaeledd: Mewn stoc (can be backordered)

SUT MAE’N BLASU?

Blas, tymhorol a phrin. . .

Mae ein hamrywiaeth hefyd yn cynnwys rhifynnau cyfyngedig iawn, sef Twin Botanical gins, lle rydym yn priodi ein llofnod rhifyn juniper gyda photanegau tymhorol wedi ymroi neu dyfu ar ein fferm yng nghalon cefn gwlad Sir Gaerfyrddin. Mae’r rhain yn cynnwys ffefrynnau tymhorol fel Ferfain Lemonaidd a Deilen Llawryf.

Mae eu hargaeledd yn dibynnu ar y tywydd, pa botanegol tymhorol sy’n ffynnu ar y fferm, a beth bynnag sy’n cymryd ein ffansi i dyfu ac arbrofi â nhw, i greu’r gins unigol a phrin hyn.

Mae ein casglaid Twin Botanicals yn cael eu gwneud mewn sypiau bach ac maent yn hynod o dymhorol, felly ceisiwch eu cael tra gallwch chi trwy’r siop ar-lein.

Weight 1.8 kg
Dimensions 27 × 10 × 10 cm

Cynaliadwyedd

Rydym yn distyllu gan ddefnyddio system gaeedig sydd wedi’i dylunio’n glyfar (gennym ni) i ddileu glanhawyr cemegol a gwastraff. Nid oes unrhyw wastraff! Mae’r meryw’n cael eu compostio ar ôl eu defnyddio, ac mae’r dŵr golchi’n cael ei storio fel dŵr llwyd i ddyfrio ein coed ffrwythau.

HEB BLASTIG

Mae’r holl ddeunydd pacio yn fioddiraddiadwy ac, wrth gwrs, mae’r poteli yn rhai amldro ac ailgylchadwy. Credwn fod y dyluniad cain hwn yn addas iawn i’w ddefnyddio mewn nifer o ffyrdd eraill ar ôl i chi fwynhau’r jin.A chofiwch archebu potel arall!

JIN MEWN DILLAD DEFAID

Os byddwch yn archebu ar-lein, bydd eich potel yn cael ei phacio’n ofalus gan ddefnyddio ein gwlân ein hunain o’n praidd o ddefaid Balwen. Mae ein defaid yn cael eu cneifio ar y fferm bob haf. Rydym wedyn yn paratoi’r gwlân gan ddefnyddio proses eplesu naturiol hynafol o’r enw “saim gwlân”. Mae’r broses ysgafn hon, nad yw’n defnyddio unrhyw garbon o gwbl, yn glanhau ein cnu mewn ffordd naturiol dros gyfnod o fis. Rydym yn gobeithio y byddwch yn ailddefnyddio’n gwlân pan fydd eich potel o Jin Talog yn cyrraedd. Peidiwch â’i daflu i’r sbwriel, oherwydd gall gael ei ddefnyddio at nifer o ddibenion. Gellir ei gompostio, o leiaf.

 

Adolygiadau

There are no reviews yet.

Be the first to review “JIN ORGANIG MERYW A FERFAIN LEMONAIDD
Jin Talog Twin Botanical”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart

CLWB JIN

Byddem wrth ein bodd yn rhoi gwybod ichi yn gyntaf pan fyddwn yn rhyddhau sypiau newydd o jins argraffiad cyfyngedig, neu god disgownt neu hyd yn oed i rannu lluniau o ŵyn newydd-anedig ar y fferm. Os oes unrhyw beth o ddiddordeb, yna byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad.

Mwyna' byth y man ni bôm - felly ni fyddwn yn peledu'ch blwch derbyn yn llwyr. Mae hynny'n addewid.