Jin Talog Pupur Pinc Organic Gin

Nadolig tirion, blwyddyn o fendithion

Yn gyntaf, rhyw newyddion da – chi yw’r cyntaf i wybod ein bod heddiw wedi lansio jin Twin Botanical newydd sbon – sef Pupur Pinc. Mae Jin Talog yn adnabyddus am fod yn ddi-ofn gyda blasau ac nid yw’r jin newydd hon yn eithriad – merywen organig flasus wedi’i gefeillio â phupur pinc organig o Fadagascar, i wneud jin arbennig iawn. Dim ond un swp yr ydym wedi’i wneud ac felly os ydych chi am seisio’ch Nadolig, archebwch trwy ein siop ar-lein.

www.jintalog.wales/siop

Yn ail, rhoddion. Rydym yn cludo Jin Talog ledled y DU ac yn wir ledled y byd ar gyfer y Nadolig. Y dyddiad archebu olaf ar gyfer tramor yw’r10fed o Ragfyr, felly os ydych chi am anfon jin dramor ar gyfer y Nadolig, gwnewch hynny cyn bo hir. Diwrnod olaf y DU yw 18fed.

Byw yn Sir Gaerfyrddin? Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth dosbarthu yn bersonol, yn cadw pellter cymdeithasol wrth gwrs, (yn gwisgo ein ffedogau lledr enwog !!!) ar y 20fed o Ragfyr. Felly, os ydych chi’n hoff o Jin Talog dosbarthu â llaw fel anrheg, neu i chi’ch hun, archebwch ar-lein a soniwch am DARPARU LLAW yn y blwch negeseuon rhodd a gadewch y gweddill i ni.

Yn olaf, y dywediad hwnnw ar frig yr e-bost. Mae yna lawer o ddoethineb mewn hen ddywediadau Cymraeg ac mae’r un hon yn berffaith ar gyfer Nadolig 2020. ‘Mae Nadolig tyner yn arwain at flwyddyn o fendithion’ a sut rydyn ni’n gobeithio bod y Nadolig hwn yn wir yn arwain at 2021 o fendithion. Rydym i gyd angen hynny.

Nadolig Llawen bawb a diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth wych eleni. Cadwch yn ddiogel. Fe welwn i chi yn 2021.

David ac Anthony

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Shopping Cart

CLWB JIN

Byddem wrth ein bodd yn rhoi gwybod ichi yn gyntaf pan fyddwn yn rhyddhau sypiau newydd o jins argraffiad cyfyngedig, neu god disgownt neu hyd yn oed i rannu lluniau o ŵyn newydd-anedig ar y fferm. Os oes unrhyw beth o ddiddordeb, yna byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad.

Mwyna' byth y man ni bôm - felly ni fyddwn yn peledu'ch blwch derbyn yn llwyr. Mae hynny'n addewid.

DIM DIOLCH, CAEWCH Y POPUP