Anfonwch Jin Talog I’r Pedwar Ban Byd y Nadolig Hwn.

Maen nhw’n dweud nad oes cyfieithiad Saesneg ar gyfer y gair Cymraeg, ‘hiraeth’. Nid ydym yn gwybod am hynny – ond rydym yn gwybod sut mae ‘hiraeth’ yn teimlo.

Mae i gael hiraeth dwfn am le a theulu. Awydd i ailedrych ar leoedd, synau, arogleuon a chwaeth rydych chi’n eu caru. Awydd mor ddwfn fel ei fod yn foddhaol, ond efallai’n boenus ar yr un pryd. Rydyn ni’n Gymry yn aml yn chwerthin ac yn crio ar yr un pryd!

Y syniad hwn o hiraeth a ysgogasom ni i weithio gyda’n gwasanaeth courier i’n galluogi i gyflwyno Jin Talog ledled y byd y Nadolig hwn.

Gallwn anfon Jin Talog i’r DU, yr UE neu’r byd ehangach. Yn ôl yr arfer, bydd yn cael ei anfon wedi’i lapio yn ein gwlân Cymreig a gyda neges anrheg o’ch dewis chi, wedi’i hysgrifennu â llaw gennym ni.

Os gwelwch nad yw eich gwlad gyrchfan ar gael ar ein gwefan – peidiwch â phoeni! E-bostiwch ni a byddwn yn gweld beth allwn ei wneud. Yn anffodus, ar hyn o bryd nid yw ein gwasanaeth courier yn cludo alcohol i UDA.

Byddai anfon darn bach o Gymru at eich anwyliaid yn y DU neu ledled y byd y Nadolig hwn yn beth hyfryd i’w wneud. Efallai y bydd hyd yn oed yn lleddfu rhywfaint ar eu hiraeth, yn y flwyddyn fwyaf trafferthus hon

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart

CLWB JIN

Byddem wrth ein bodd yn rhoi gwybod ichi yn gyntaf pan fyddwn yn rhyddhau sypiau newydd o jins argraffiad cyfyngedig, neu god disgownt neu hyd yn oed i rannu lluniau o ŵyn newydd-anedig ar y fferm. Os oes unrhyw beth o ddiddordeb, yna byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad.

Mwyna' byth y man ni bôm - felly ni fyddwn yn peledu'ch blwch derbyn yn llwyr. Mae hynny'n addewid.

DIM DIOLCH, CAEWCH Y POPUP