Jin Talog - Organic Welsh Gin

SUT I FWYNHAU JIN TALOG
A CHOCTELS JIN

Nid ydym yn credu mewn gimmicks neu frills dianghenraid.

Mae Jin Talog yn jin pur a glân sy’n darparu taro juniper, sy’n wirioneddol yn blasu fel gin.

Rydyn ni’n mwynhau’n henech dros iâ ar gyfer y taro juniper mwyaf, neu mewn

jin clasurol a tonig gyda digon o rew.

Gallwch ychwanegu slice o’ch dewis. Rydym yn tueddu i’w yfed heb, ond nid yr Heddlu Gin ydyn ni, ar ôl popeth.

 

Mae gan bob un ohonom ein hoff goctels. Yma ar y fferm, rydym hefyd wedi dewis y dull tymhorol. Mae yna rai coctels sy’n berffaith ar gyfer mwynhau nosweithiau hir o haf gyda ffrindiau a chymdogion yn yr ardd, pan fo awyr y gorllewin yn olau tan bron hanner nos.

Yn y gaeaf rydym yn cwtsio o amgylch yr Aga a’r tân agored, ac ar ôl diwrnod hir ar y fferm, mae arnom angen llymaid mwy sylweddol a chymhleth.

Dyma rai syniadau ar gyfer coctels gwych gan ddefnyddio Jin Talog. Bydd gennych eich ffefrynnau eich hun, a byddem yn dwlu clywed amdanynt.

Talogroni

Mae ein Talogroni yn blasu orau ar noson o aeaf, pan fo’r glaw yn curo’r ffenestr, ein welintons yn sychu wrth y drws ar ôl diwrnod hir, a’r ystafell wedi’i goleuo gan olau’r tân agored.

Mae blasau meryw Jin Talog yn gweithio’n dda mewn Negroni, gan fod ein jin yn dal ei dir yn dda wrth gystadlu â blasau cryf Campari a Fermwth. Y canlyniad yw cymysgedd cymhleth o flasau chwerw, blas glân meryw, sy’n torri trwy’r cyfan, a melyster, wedi’i orffen â darn o groen oren – rydym yn serio ein Negroni ni ar yr Aga, ond nid yw hyn yn orfodol.

CYNHWYSION

25 ml Jin Talog

25 ml Campari

25 ml Fermwth Melys (Rydym yn hoffi Lillet)

Darn o Groen Oren

DULL

 • Llenwch gwpan â chiwbiau iâ
 • Ychwanegwch y Fermwth, y Campari ac, yn olaf, Jin Talog
 • Trowch y cyfan am ychydig
 • Estynnwch ddarn o groen oren a’i droi, er mwyn ychwanegu peth o olew’r croen i’ch gwydr
 • Ychwanegwch y croen oren i’ch gwydr

Rydym yn dwlu ar liwiau coch Talogroni, sy’n cael eu cyfoethogi gan ddarn o oren, sydd hefyd yn creu teimlad Nadoligaidd, yn ein barn ni. Mae ei wead, sydd bron yn ludiog, yn rhoi i ni deimlad o gynhesrwydd ac o fwytho. Yn sicr, diod ar gyfer y gaeaf yw Negroni.

French 75

Yn y rhan hon o’r byd, rydym yn aml yn profi’r hyn a elwir yn “nosweithiau SA33” yn ystod yr haf. Ni waeth pa mor erchyll y bu’r tywydd yn ystod y dydd, yn aml, tua chwech o’r gloch, bydd yr awyr yn clirio’n wyrthiol, gan adael noson hir a heulog.

Ar y nosweithiau hir hyn o haf yma yn y Gorllewin, nid oes dim gwell na gwydraid o French 75, yn enwedig pan fydd ffrindiau neu gymdogion yn galw heibio. Mae’n syndod pa mor boblogaidd rydym wedi dod ers agor y ddistyllfa …

CYNHWYSION

45 ml Jin Talog

90ml Siampên brut (neu Prosecco os oes gwell gennych flas melysach)

35 ml sudd lemon

3 lwy de o siwgr mân

Darn o lemon i’w weini

DULL

 • Trowch y sudd lemon a’r siwgr yn dda (rydym yn defnyddio ysgydwr coctels)
 • Ychwanegwch Jin Talog a chiwbiau iâ
 • Ysgydwch y cyfan yn dda
 • Llenwch wydr tal â mwy o iâ, a hidlwch y cymysgedd jin drosto
 • Ychwanegwch ragor o Siampên
 • Gweinwch gyda sleisen o lemon yn addurn

 

 

Dim ond rhai syniadau ar gyfer coctels yw’r rhain. Mae blas meryw llesmeiriol Jin Talog yn addas ar gyfer unrhyw goctel sy’n gofyn am jin premiwm.
Rhowch wybod i ni pa goctels rydych chi’n hoffi eu gwneud gan ddefnyddio Jin Talog, a byddwn yn ychwanegu eich syniadau at y wefan.

Eich Syniad?

Bydd Jin Talog yn defnyddio’r wybodaeth o’r ffurflen hon ar ein gwefan ac yn ein deunydd marchnata. Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich enw cyntaf a’ch awgrymiadau ar gyfer coctels, ond ni fyddwn fyth yn rhannu eich cyfeiriad e-bost. Gweler ein polisi preifatrwydd am fanylion llawn.

14 + 14 =

CYFLWYNO AM DDIM | FREE LOCAL DELIVERY


JIN LLEOL I BOBOL LEOL | A LOCAL GIN FOR LOCAL PEOPLE

Am gyfnod cyfyngedig, mae cyflenwad llaw am ddim yn yr ardal lleol. Mae'n syml, cofnodwch eich cyfeiriad cyflwyno ac aros i ni gyrraedd!
For a limited time only we will hand deliver Jin Talog orders to our local customers. Simply enter your delivery address and wait for us to turn up!