Jin Talog - Jin Organig Cymreig

GWOBRAU

JIN GWOBRWYOL

Mae’n gas gennym frolio, ond maddeuwch i ni unwaith yn unig. Fel yr Oscars a’r Brits, mae gan y byd jin wobrau hefyd, ac fel y Grammys a’r ‘band metel trwm gorau yn Nhalog’, nid yw pob gwobr yn cael ei chreu’n gyfartal.

Ers i ni lansio, rydym wedi ennill nifer o wobrau, ond y tair yr ydym yn arbennig o falch ohonynt yw dwy wobr fyd-eang ac un, yr un mor bwysig, un hynod leol.

Great Taste Award
Jin Talog Great Taste and Golden Fork Awards

Ffanffer plîs !!!

Jin Talog yw’r unig gin o Gymru, hyd yma, i ennill 3 seren yng Ngwobrau Great Taste!

Do, roeddem yn y seremoni wobrwyo yng Ngwesty Intercontinental yn Park Lane. Safodd Jin Talog yn falch ymhlith ei nifer o gystadleuwyr. Fe wnaethon ni rocio’r carped coch a mynd â’r wobr adref! Roedd hyn yn golygu eu bod wedi eu henwebu ar gyfer Fforc Aur Cymru – un o’r tri chynnyrch bwyd a diod gorau yng Nghymru! Ddim yn ffôl, eh?

Yn ôl y Barnwyr:

Y ferywen wedi’i marcio ac yn soniarus ar y trwyn, yn sbeislyd gyda sylfaen faethlon. Yn ogoneddus o esmwyth ar y daflod, ac yn fynegiadol o’r ferywen, hyd yn oed ar lefel y rhisgl ar y llwyn. Am ryddhad, a phleser annisgwyl. Sylfaen tonig cadarn dda y gallwch ei gwisgo â sleisen neu yn wir gydag unrhyw beth yr ydych yn ei hoffi – wrth eich bodd â hyd y ferywen yn gorwedd ar ôl sipian y tonydd. Siawns ei fod yn sylfaen wych ar gyfer martini sych – rydych chi’n dod o hyd i’ch vermouth perffaith ac yn ychwanegu’r tro perffaith hwnnw o ferywen – yr hyn y mae’r beirniaid hyn wedi bod yn chwilio amdano. Perffeithrwydd.

International Wine and Spirits Competition (IWSC) IWSC Design and media awards

Fe wnaethon ni hefyd ennill Aur ar ein hymgais gyntaf yn y:

Cystadleuaeth Gwin a Gwirodydd Rhyngwladol o fri (IWSC) Gwobrau Dylunio a Chyfryngau IWSC

Dyfarnodd y beirniaid sgoriau yn amrywio rhwng 90 a 92.9 i roi medal aur “Spirits Artwork and Bottle Design” i Jin Talog. Roeddem wedi gweithio’n agos gyda a href=”https://www.percolated.design” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>Percolated Design, asiantaeth frandio, dylunio a delweddu wedi’i lleoli yn Arberth; mae gan y ddau fusnes bach ein gwreiddiau’n gadarn yng Ngorllewin Cymru. Gan weithio gyda’n gilydd ar y botel a’r brandio, fe wnaethom ymgymryd â’r byd a llwyddo i ennill y fedal aur, cystadlu yn erbyn brandiau rhyngwladol mawr gyda chyllidebau marchnata mawr a thimau dylunio byd-eang, byd i ffwrdd o’n distyllfa grefftau bach yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin.

Yn olaf ac o bosibl ein gwobr bwysicaf yw’r

Stondin orau di plastig yng ngŵyl Sea 2 Shore Aberystwyth

Cawsom gystadleuaeth galed, ond rydym ni yn Jin Talog yn hynod ofalus wrth chwynnu plastigau un defnydd ym mhopeth a wnawn ac felly’r wobr hon yw’r bwysicaf oll – i bob un ohonom.Ewch â fi i’r jin!

Ymwelwch â’n siop ar lein.

Shopping Cart

CLWB JIN

Byddem wrth ein bodd yn rhoi gwybod ichi yn gyntaf pan fyddwn yn rhyddhau sypiau newydd o jins argraffiad cyfyngedig, neu god disgownt neu hyd yn oed i rannu lluniau o ŵyn newydd-anedig ar y fferm. Os oes unrhyw beth o ddiddordeb, yna byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad.

Mwyna' byth y man ni bôm - felly ni fyddwn yn peledu'ch blwch derbyn yn llwyr. Mae hynny'n addewid.

DIM DIOLCH, CAEWCH Y POPUP