Gwell ci da na dyn drwg.

 

Mae Dylan yn sicr wedi bod yn gyfaill ffyddlon i ni dros y blynyddoedd – yn wir, fe gyrhaeddodd ei 16 oed ym mis Awst 2017.

 

Efallai nad yw Dylan mor sionc ar ei draed mwyach, ond mae ei drwyn yr un mor ddibynadwy ag erioed, ac mae wedi bod yma, bob cam, yn dilyn ein hynt wrth i ni sefydlu’r ddistyllfa.

 

Gall gyrwyr faniau cyflenwi a chynorthwywyr bob amser ddisgwyl croeso cynnes gan Dylan, a hynny yn bennaf yn y gobaith y gallai fod yna frechdanau yn rhywle ar y fan. Os oes yna, gallwch fentro y daw trwyn Dylan o hyd iddynt.

 

Mae ffroen dda Dylan hefyd yn golygu ei fod wedi bod yn llai brwdfrydig am rai o’r arogleuon eraill sydd wedi bod yn lledu dros y fferm. Mae’n ddiogel dweud na fu’n hoff iawn o’r paent gradd bwyd yr ydym wedi gorfod ei ddefnyddio i baentio’r ddistyllfa.

 

Hyd yma, nid yw’n ymddangos yn rhy hoff o feryw chwaith.

 

Yn ffodus ddigon, rydym yn dwlu ar arogl a blas meryw – a hynny i’r graddau mai dyna’r unig gynhwysyn botanegol yr ydym yn ei ddefnyddio i wneud ein Jin Talog.

 

 

CYFLWYNO AM DDIM | FREE LOCAL DELIVERY


JIN LLEOL I BOBOL LEOL | A LOCAL GIN FOR LOCAL PEOPLE

Am gyfnod cyfyngedig, mae cyflenwad llaw am ddim yn yr ardal lleol. Mae'n syml, cofnodwch eich cyfeiriad cyflwyno ac aros i ni gyrraedd!
For a limited time only we will hand deliver Jin Talog orders to our local customers. Simply enter your delivery address and wait for us to turn up!