A yw’n bwrw glaw? Cwestiwn anghyffredin yn Sir Gaerfyrddin.

 

Fel arfer, mae’n datgan yr amlwg. Mae Sir Gaerfyrddin yn wyrddlas am reswm. Mae’n bwrw glaw yma, byth a beunydd!

 

Rydym yn defnyddio ein dŵr ffynnon ein hunain sy’n cael ei gasglu yma ar y fferm i wneud Jin Talog ac, ar hyn o bryd, does dim perygl y byddwn yn mynd yn brin o ddeunyddiau crai. Bu’n aeaf gwlyb iawn, ac er nad ydym yn gwybod faint o flynyddoedd y mae’n ei gymryd i’r glaw dreiddio 180 m i’r ddaear o’r man lle’r ydym yn ei gynaeafu, mae’n ymddangos bod digon wrth gefn. Mae ein dŵr ffynnon yn cael ei brofi’n rheolaidd, ac mae’n berffaith ar gyfer jin: glân, croyw, di-arogl a di-flas. Mae’n wir yn sail berffaith ar gyfer meryw i wneud ein jin arbennig iawn, ac iddo un cynhwysyn botanegol.

 

A yw’r glaw wedi peidio eto? Na, doeddwn i ddim yn meddwl …