Jin Talog - Organic Welsh Gin

EIN STORI

FEL EIN JIN, MAE EIN BYWYD WEDI BOD YN LLAWN TROEON TRWSTAN I GYRRAEDD Y MAN HWN

Bechgyn o Gymru, a symudodd i Lundain a threulio gormod o amser yn y byd corfforaethol, cyn gwneud iawn a dychwelyd i Gymru i dorchi llewys a chynhyrchu rhywbeth diriaethol – defaid brid prin a jin.
Rydym wedi cael llawer o hwyl, ac wedi syrthio sawl tro i’r mwd, ac rydym wedi dysgu llawer gan y tir a’r da byw – fel y byddai rhywun o’r byd corfforaethol yn ei ddweud, mae wedi bod yn broses ddysgu fawr.

Nid ydym yn feistr-ddistyllwyr, ond rydym yn meistroli crefft distyllu. Roedd gennym yr amser a’r ymroddiad i arbrofi, a natur benderfynol i wneud pethau’n iawn, i sefyll yn falch ac, wrth gwrs, i greu’r jin perffaith â llaw.

Pe na fyddem ni’n ei yfed, sut y gallem ddisgwyl i neb arall wneud hynny?

MAE'N BERSONOL!

Iechyd da. Your good health.
Y DYDDIADUR JIN

CYFLWYNO AM DDIM | FREE LOCAL DELIVERY


JIN LLEOL I BOBOL LEOL | A LOCAL GIN FOR LOCAL PEOPLE

Am gyfnod cyfyngedig, mae cyflenwad llaw am ddim yn yr ardal lleol. Mae'n syml, cofnodwch eich cyfeiriad cyflwyno ac aros i ni gyrraedd!
For a limited time only we will hand deliver Jin Talog orders to our local customers. Simply enter your delivery address and wait for us to turn up!