Jin Talog - Organic Welsh Gin

EIN STORI

FEL EIN JIN, MAE EIN BYWYD WEDI BOD YN LLAWN TROEON TRWSTAN I GYRRAEDD Y MAN HWN

Bechgyn o Gymru, a symudodd i Lundain a threulio gormod o amser yn y byd corfforaethol, cyn gwneud iawn a dychwelyd i Gymru i dorchi llewys a chynhyrchu rhywbeth diriaethol – defaid brid prin a jin.
Rydym wedi cael llawer o hwyl, ac wedi syrthio sawl tro i’r mwd, ac rydym wedi dysgu llawer gan y tir a’r da byw – fel y byddai rhywun o’r byd corfforaethol yn ei ddweud, mae wedi bod yn broses ddysgu fawr. Nid ydym yn feistr-ddistyllwyr, ond rydym yn meistroli crefft distyllu. Roedd gennym yr amser a’r ymroddiad i arbrofi, a natur benderfynol i wneud pethau’n iawn, i sefyll yn falch ac, wrth gwrs, i greu’r jin perffaith â llaw. Pe na fyddem ni’n ei yfed, sut y gallem ddisgwyl i neb arall wneud hynny?

MAE'N BERSONOL!

Iechyd da. Your good health.
Y DYDDIADUR JIN