Jin Talog - Organic Welsh Gin

EIN HÔL-TROED

ORGANIG A CHYNALIADWY

Sut yr ydym yn sicrhau bod ein jin mor gynaliadwy ac amgylcheddol gyfrifol â phosibl? Rydym yn falch o gael ein hardystio fel cynhyrchwyr organig gan y Gynllun Organig Cymreig. Rydym ond yn defnyddio ysbryd niwtral grawn organig ac aeron organig masnach deg yn ein jin. O bryd i'w gilydd, rydym yn tyfu botanegol ychwanegol ar gyfer ein jin argraffiad cyfyngedig yma ar y fferm i safonau organig. Rydym ni'n cynaeafu ein dŵr o dan ein traed - ni chaiff unrhyw beth ei ychwanegu.

Mae sicrhau effaith isel yn eithriadol o bwysig i ni. Yn ein bywydau bob dydd rydym yn ymdrechu i leihau ein hôl-troed amgylcheddol cymaint â phosibl. Rydym yn ailgylchu, yn atgyweirio, yn ailddefnyddio, yn tyfu ein bwyd ein hunain, ac yn magu defaid, gwyddau, ieir a moch yn y ffordd fwyaf naturiol posibl. Roedd yn gwbl amlwg y byddai Jin Talog yn mabwysiadu’r gwerthoedd hyn.

EIN DISTYLLFA SYSTEM GAEEDIG

Rydym yn distyllu gan ddefnyddio system gaeedig sydd wedi'i dylunio'n glyfar (gennym ni) i ddileu glanhawyr cemegol a gwastraff. Nid oes unrhyw wastraff! Mae'r meryw'n cael eu compostio ar ôl eu defnyddio, ac mae'r dŵr golchi'n cael ei storio fel dŵr llwyd i ddyfrio ein coed ffrwythau.

Rydym yn osgoi defnyddio plastig lle bynnag y bo modd. Mae’r holl ddeunydd pacio yn fioddiraddiadwy ac, wrth gwrs, mae’r poteli yn rhai amldro ac ailgylchadwy. Credwn fod y dyluniad cain hwn yn addas iawn i’w ddefnyddio mewn nifer o ffyrdd eraill ar ôl i chi fwynhau’r jin. A chofiwch archebu potel arall!

Os byddwch yn archebu ar-lein, bydd eich potel yn cael ei phacio’n ofalus gan ddefnyddio ein gwlân ein hunain o’n praidd o ddefaid Balwen. Mae ein defaid yn cael eu cneifio ar y fferm bob haf. Rydym wedyn yn paratoi’r gwlân gan ddefnyddio proses eplesu naturiol hynafol o’r enw “saim gwlân”. Mae’r broses ysgafn hon, nad yw’n defnyddio unrhyw garbon o gwbl, yn glanhau ein cnu mewn ffordd naturiol dros gyfnod o fis.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn ailddefnyddio’n gwlân pan fydd eich potel o Jin Talog yn cyrraedd. Peidiwch â’i daflu i’r sbwriel, oherwydd gall gael ei ddefnyddio at nifer o ddibenion. Gellir ei gompostio, o leiaf.

Rydym yn dawelach ein meddwl o wybod ein bod yn cael effaith isel iawn ar ein planed, ac yn cynhyrchu jin gwych ar yr un pryd. Mae pawb ar eu hennill! Iechyd da!

Mwynhewch!
Prynwch Jin Cymreig