Jin Talog - Jin Organig Cymreig

EIN HÔL-TROED

ORGANIG A CHYNALIADWY

Sut yr ydym yn sicrhau bod ein jin mor gynaliadwy ac amgylcheddol gyfrifol â phosibl?

Mae sicrhau effaith isel yn eithriadol o bwysig i ni. Yn ein bywydau bob dydd rydym yn ymdrechu i leihau ein hôl-troed amgylcheddol cymaint â phosibl. Rydym yn ailgylchu, yn atgyweirio, yn ailddefnyddio, yn tyfu ein bwyd ein hunain, ac yn magu defaid, gwyddau, ieir a moch yn y ffordd fwyaf naturiol posibl. Roedd yn gwbl amlwg y byddai Jin Talog yn mabwysiadu’r gwerthoedd hyn.

EIN DISTYLLFA SYSTEM GAEEDIG

Rydym yn distyllu gan ddefnyddio system gaeedig sydd wedi’i dylunio’n glyfar (gennym ni) i ddileu glanhawyr cemegol a gwastraff. Nid oes unrhyw wastraff! Mae’r meryw’n cael eu compostio ar ôl eu defnyddio, ac mae’r dŵr golchi’n cael ei storio fel dŵr llwyd i ddyfrio ein coed ffrwythau.

Mae’r holl ddeunydd pacio yn fioddiraddiadwy ac, wrth gwrs, mae’r poteli yn rhai amldro ac ailgylchadwy. Credwn fod y dyluniad cain hwn yn addas iawn i’w ddefnyddio mewn nifer o ffyrdd eraill ar ôl i chi fwynhau’r jin. A chofiwch archebu potel arall!

Os byddwch yn archebu ar-lein, bydd eich potel yn cael ei phacio’n ofalus gan ddefnyddio ein gwlân ein hunain o’n praidd o ddefaid Balwen. Mae ein defaid yn cael eu cneifio ar y fferm bob haf. Rydym wedyn yn paratoi’r gwlân gan ddefnyddio proses eplesu naturiol hynafol o’r enw “saim gwlân”. Mae’r broses ysgafn hon, nad yw’n defnyddio unrhyw garbon o gwbl, yn glanhau ein cnu mewn ffordd naturiol dros gyfnod o fis.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn ailddefnyddio’n gwlân pan fydd eich potel o Jin Talog yn cyrraedd. Peidiwch â’i daflu i’r sbwriel, oherwydd gall gael ei ddefnyddio at nifer o ddibenion. Gellir ei gompostio, o leiaf.


Rydym yn dawelach ein meddwl o wybod ein bod yn cael effaith isel iawn ar ein planed, ac yn cynhyrchu jin gwych ar yr un pryd. Mae pawb ar eu hennill! Iechyd da!

Ewch â fi i’r jin!

Ymwelwch â’n siop ar lein.

Shopping Cart

CLWB JIN

We’d love to let you know first when we release new batches of limited edition gins, or a discount code or even to share photos of new born lambs on the farm.  If any of this is of interest then we would love to keep in touch.

We know that absence makes the heart grow fonder - so we will absolutely not bombard your inbox.  That’s a promise.