Jin Talog - Jin Organig Cymreig

YMWELD Â NI

Eisiau gwybod mwy am Jin Talog?

Byddem wrth ein bodd yn eich gweld fan hyn yn ein hardal, ond er mwyn cadw pethau’n ddiogel, ac i sicrhau y gallwn roi’r profiad gorau posibl i chi, rhowch wybod I ni ymlaen llaw os oes cynllun gyda chi i’n ymweld â ni.

Mae croeso i chi ddod ar eich pennau eich hunain neu mewn grŵp o hyd at 15. Byddwn yn dweud wrthoch sut y daethom i sefydlu’r ddistyllfa yma ar y fferm, ac yn dangos i chi sut rydyn ni’n gwneud Jin Talog.

Beth am y jin?

Ac wrth gwrs, bydd cyfle hefyd i flasu ein hamrywiaeth o jins organig. Efallai y byddwn hyd yn oed yn eich diflasu gyda’n gwybodaeth o’r hyn sy’n gwneud jin a thonig gwych, hanes gin, gwahanol fathau o jin, blah blah blah.

A nawr y newyddion gorau – mae ymweliadau am ddim.

CROESO I BAWB

Yr haf hwn rydym wedi cynnal nifer o grwpiau teuleuol sydd wedi bod ar wyliau yng Nghymru, wedi mwynhau sesiynau nosweithiau aflafar gyda Merched y Wawr a SyM, gwibdeithiau staff bwytai, clybiau Ffermwyr Ifanc, a grwpiau lleol o ffrindiau.

Felly gwnewch ein diwrnod a dod i’n gweld. Fodd bynnag, mae’n gas gennym i chi gael taith wedi’i gwastraffu felly gan nad ydym yma bob amser. Gwneir yr ymweliadau trwy apwyntiad yn unig.

Cysylltwch â ni nawr i wneud apwyntiad.

Take Me To The WELSH Gin!

Visit our online shop.

Shopping Cart

CLWB JIN

Byddem wrth ein bodd yn rhoi gwybod ichi yn gyntaf pan fyddwn yn rhyddhau sypiau newydd o jins argraffiad cyfyngedig, neu god disgownt neu hyd yn oed i rannu lluniau o ŵyn newydd-anedig ar y fferm. Os oes unrhyw beth o ddiddordeb, yna byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad.

Mwyna' byth y man ni bôm - felly ni fyddwn yn peledu'ch blwch derbyn yn llwyr. Mae hynny'n addewid.