A Oes Heddwch? Nac oes (ond rydym wrth ein bodd)!

Dyma’r adeg honno o’r flwyddyn – mae’r tŷ yn edrych yn noeth pan ddaw’r addurniadau Nadolig i lawr a dim ond y toffees sy’n cael eu gadael yn y tun Quality Street. Pwy oedd yn bwyta’r holl rai da gyntaf?

Rydym wedi treulio llawer o amser dros gyfnod gwyliau’r Nadolig yn cael ychydig o orffwys ac yn edrych yn ôl ar y chwe mis cyntaf o fod yn distyllwy.

Ni allwn barhau i gredu faint o bobl sy’n hoffi ein gin, a’r gefnogaeth a gawsom gan ffrindiau, cymdogion a’n cymuned leol. Rydyn ni’n anelu at greu gin Gymreig modern, nodedig ar gyfer y gwir jin aficionado – ac ymddengys bod llawer ohonoch chi yno!

Ers mis Mehefin 2018, rydym wedi datblygu grŵp ffyddlon a chefnogol o stocwyr o’r Drenewydd i Gaerdydd, o Drefynwy i Dyddewi. Rydym hefyd wedi ennill gwobr ryngwladol, wedi cael ychydig o ymddangosiadau teledu (mwy o golur y tro nesaf, os gwelwch yn dda) a chawsom ein gofyn am selfies yn yr Eisteddfod.

Mae Jin Talog wedi’i weld yn Lima, Auckland a Vancouver diolch i ddiaspora Cymru. Rydym hefyd yn credu ei fod yn cael ei fwynhau yn rhywle yng Nghaerfyrddin – Delyth, rydych chi’n gwybod ein bod yn sôn amdanoch chi!

Rydym wedi darganfod rhwydwaith helaeth o gynhyrchwyr bwyd a diod ledled Cymru sy’n ddifrifol ac yn ymroddedig i fod y gorau a gwneud y cynhyrchion o safon uchaf yng Nghymru, boed hynny yn y sector bwyd a diod, anrhegion, dodrefn neu grefft. Rydym yn falch o ymuno â’u rhengoedd. Mae cymaint i’w ddathlu yma yng Nghymru.

Rydyn ni’n cael egwyl am ychydig wythnosau i’w hail-lenwi, ond rydym eisoes yn cynllunio ar gyfer 2019, gan gynnwys mwy o ymddangosiadau mewn sioeau a gwyliau, mwy o’n llofnod juniper jin, a fersiynau cyfyngedig newydd, mae’r botanicals eisoes yn tyfu yn dawel yn ein orendyfa.

Felly diolch am ein cefnogi hyd yn hyn.

A oedd heddwch? Dim rili, ond rydym wedi mywnhau ein hunain cymaint! Mae wedi bod yn waith caled ond llawer o hwyl, a’r peth gorau oll oedd cwrdd â chymaint o bobl wych ledled Cymru sy’n rhannu ein cyffro am gin. Diolch i chi gyd!

4 thoughts on “A Oes Heddwch? Nac oes (ond rydym wrth ein bodd)!”

  1. Aaahh….diolch!! Sim un Jin yn debyg i Jin Talog a dwi wedi blasu nifer o wahanol jin!!! Blwyddyn Newydd Dda Anthony a David!! Xx

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart

CLWB JIN

Byddem wrth ein bodd yn rhoi gwybod ichi yn gyntaf pan fyddwn yn rhyddhau sypiau newydd o jins argraffiad cyfyngedig, neu god disgownt neu hyd yn oed i rannu lluniau o ŵyn newydd-anedig ar y fferm. Os oes unrhyw beth o ddiddordeb, yna byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad.

Mwyna' byth y man ni bôm - felly ni fyddwn yn peledu'ch blwch derbyn yn llwyr. Mae hynny'n addewid.

DIM DIOLCH, CAEWCH Y POPUP