Rydyn ni’n ôl yn Ginhaus yn Llandeilo brynhawn Sadwrn am brynhawn prysur, llawn hwyl o flasu Jin.

Rydyn ni bob amser yn cael derbyniad gwych gan bobl leol sydd bob amser yn awyddus i flasu ein gin. Mae blas beiddgar, meryw Jin Talog yn ein dilyn yn eithaf.

Os yw’r tywydd yn angharedig, yna lle gwell treulio prynhawn nag yng nghyffiniau clyd Ginhaus- bydd bwyd gwych ar y fwydlen, danteithion diddorol i fynd adref o’r deli, ac wrth gwrs ystod gwyddoniadurol o jins. Beth bynnag y tywydd, fe welwn ni chi yno!