Jin Talog - Organic Welsh Gin

COVID-19

Mae amseroedd anodd yn galw am ystumiau caredig…

Yma ar y fferm rydym wedi bod yn meddwl sut y gallwn chwarae ein rhan yn yr anawsterau cyfredol yr ydym i gyd yn eu hwynebu.
Rydyn ni’n cadw’n ddiogel trwy aros gartref, a thrwy cadw ar bellter cymdeithasol pan fydd angen i ni fynd allan. Rydym yn dal i werthu ein gin ar-lein, ac rydym yn cynnig danfoniadau am ddim fel y manylir isod. Mae unrhyw ddigwyddiadau yr oeddem yn eu mynychu wedi’u gohirio, ac nid ydym yn croesawu ymwelwyr i’r ddistyllfa dros dro, ond rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd eto pan fyddwn ni i gyd yn gweithio allan sut olwg sydd ar y ‘normal newydd’’.

WE ARE STILL MAKING & SELLING GIN!

We are still making gin and sending it out to our dear customers, and we have some exciting plans for Jin Talog, when things return to normal. For now, we have this new and unexpected focus on producing hand sanitiser, that we hope is making some small difference here in the top left hand corner of Carmarthenshire.

Mae ein swp newydd o Lanweithydd Dwylo Hylif fformiwla WHO bellach yn barod.
Byddwn yn y maes parcio y Neuadd Gymundeol yng NGHYNWYL ELFED, ddydd Mercher, y 6ed o Fai rhwng a 4.00 a 5.00yp yn dosbarthu poteli i’r gymuned leol.

Os ydych chi’n byw o fewn pellter cerdded, dewch ar droed fel rhan o’ch ymarfer dyddiol i gasglu potel.

Os ydych chi’n byw yn yr ardal gyfagos ac yn teithio mewn car, gwnewch hynny peidio â mynd allan o’ch car, byddwn yn gollwng potel ar eich sedd gefn.
Casglwch os ydych chi’n lleol a bod gwir ei angen arnoch – mae cyflenwadau wedi’u cyfyngu i 1 botel i bob cartref / car.
Sylwch nad yw hyn yn esgus am aduniad cymdeithasol.
Cynnal pellter cymdeithasol bob amser. Casglwch eich potel a’i gadael ar unwaith.