Cwestiynau Cyffredin

BLE ALLA I BRYNU JIN TALOG?

Ni fyddwch yn dod o hyd i Jin Talog mewn unrhyw hen siop. Rydym yn dewis ein stocwyr a’n partneriaid yn ofalus iawn. Ni fyddwch byth yn ei weld mewn troli archfarchnad, nac mewn cyfanwerthwr. Rydyn ni’n dewis pwy sy’n gwerthu ein jin yn ofalus iawn ac yn hoffi meddwl bod Jin Talog ar gael yn yr holl westai, bwytai, delis a siopau arbennigwyr ar draws de a gorllewin Cymru. Gweler ein tudalen stociwr neu wrth gwrs prynwch ar-lein trwy’r wefan hon, a bydd eich potel o’n jin organig o safon ar ei ffordd i chi cyn bo hir.

BETH YDY JIN ORGANIG?

Yn gwbl syml. Gwneir jin organig Jin Talog gyda deunyddiau organig ardystiedig 100% a dŵr ffynnon o’n fferm. Dyna ni. Purdeb mewn gwydryn. Mae Jin Talog yn cael ei hachredu gan y Gynllun Organig Cymru.

BETH YDY JIN SY’N CAEL EI GYNHYRCHU MEWN SYPIAU BYCHAIN?

Nid oes diffiniad cyfreithiol o ystyr swp bach. Nid yw ein sypiau byth yn fwy na 32 potel. Mae rhai distyllfeydd yn dosbarthu jin “swp bach” fel 7500 o boteli. Chi sy’n penderfynu!

YDY JIN YN FEGANAIDD?

Yn bendant! Byddwch yn dawel eich meddwl nad oedd unrhyw anifeiliaid hyd yn oed yn ymwneud o bell â gwneud Jin Talog.

ALLA I ANFON JIN TRWY’R POST?

Wrth gwrs. Rydym yn cludo ein gin ledled y DU. Nid ydym erioed wedi cael potel wedi torri (hyd yn hyn!). Rydym yn hapus iawn i ysgrifennu’ch neges bersonol â llaw. Rhowch wybod i ni ar eich archeb.

BETH YW PECADIAD CYNALIADWY?

Dyma lle mae ein defaid yn helpu. Mae gofynion iechyd anifeiliaid yn golygu bod yn rhaid i ni gneifio ein defaid yn gyfreithiol unwaith y flwyddyn (a rydyn nhw’n hapus i fod yn rhydd o’u cotiau gaeaf). Rydyn ni’n cymryd y gwlân hwn, yn ei eplesu’n naturiol i’w lanhau, gadael iddo aer sychu a chyda chrib cefn cyflym mae’n barod i’w ddefnyddio. Mae pawb yn hapus ac rydych chi’n cael gwau rhai sanau neu ei ddefnyddio fel compost.

ALLA I ANFON JIN FEL ANRHEG?

Gyda phleser. Y dyddiau ‘ma, mae jin yn cael ei chroesawu fel anrheg am unryhw achlysur. Byddwn yn ysgrifennu’ch neges bersonol â llaw ac yn lapio’ch anrheg yn gariadus yn ein gwlân Cymreig. Gadewch i ni wybod pryd yr hoffech iddo gyrraedd a gadael y gweddill i ni.

ALLA I ANFON JIN AT RYWUN DRAMOR?

Mae’n wastad yr amser iawn i fwynhau jin a thonic rhywle yn y byd ac felly rydyn ni’n anfon jin at gariadon jin ledled y byd. Mae’r diaspora Cymreig yn aml yn ddifreintiedig o jin ac felly bydd potel o jin Cymreig bob amser yn taro’r fan a’r lle. Mae rhai gwledydd yn gosod heriau logistaidd, felly gwiriwch gyda ni yn gyntaf.

Shopping Cart

CLWB JIN

Byddem wrth ein bodd yn rhoi gwybod ichi yn gyntaf pan fyddwn yn rhyddhau sypiau newydd o jins argraffiad cyfyngedig, neu god disgownt neu hyd yn oed i rannu lluniau o ŵyn newydd-anedig ar y fferm. Os oes unrhyw beth o ddiddordeb, yna byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad.

Mwyna' byth y man ni bôm - felly ni fyddwn yn peledu'ch blwch derbyn yn llwyr. Mae hynny'n addewid.

DIM DIOLCH, CAEWCH Y POPUP