A Oes Heddwch? Nac oes (ond rydym wrth ein bodd)!

A Oes Heddwch? Nac oes (ond rydym wrth ein bodd)!

Dyma’r adeg honno o’r flwyddyn – mae’r tŷ yn edrych yn noeth pan ddaw’r addurniadau Nadolig i lawr a dim ond y toffees sy’n cael eu gadael yn y tun Quality Street. Pwy oedd yn bwyta’r holl rai da gyntaf? Rydym wedi treulio...
Dyn Ni’n Dwlu ar Fotanegau

Dyn Ni’n Dwlu ar Fotanegau

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed drwy’r haf i feithrin botanegau newydd ar ein fferm i ategu ein jin Signature Single Botanical. Roedd ein hathroniaeth yn syml – byddem ond yn defnyddio botanegau a oedd yn ychwanegu blas wirioneddol a synhwyrol, a...
Jin Mewn Croen Defaid?

Jin Mewn Croen Defaid?

Dyma’r adeg honno o’r flwyddyn eto – mae ein defaid yn dechrau edrych yn enfawr o dan eu cotiau gwlân gaeaf wrth i’r tywydd gynhesu. Dim ond un peth ar ei gyfer – ffoniwch y Cneifiwr! Yn yr hen ddyddiau, roedd amser cneifio yn achlysur...
Glaw Mehefin, Cynnydd yr Egin.

Glaw Mehefin, Cynnydd yr Egin.

A yw’n bwrw glaw? Cwestiwn anghyffredin yn Sir Gaerfyrddin.   Fel arfer, mae’n datgan yr amlwg. Mae Sir Gaerfyrddin yn wyrddlas am reswm. Mae’n bwrw glaw yma, byth a beunydd!   Rydym yn defnyddio ein dŵr ffynnon ein hunain sy’n cael...
Gwell Ci Da Na Dyn Drwg.

Gwell Ci Da Na Dyn Drwg.

Gwell ci da na dyn drwg.   Mae Dylan yn sicr wedi bod yn gyfaill ffyddlon i ni dros y blynyddoedd – yn wir, fe gyrhaeddodd ei 16 oed ym mis Awst 2017.   Efallai nad yw Dylan mor sionc ar ei draed mwyach, ond mae ei drwyn yr un mor ddibynadwy ag erioed, ac...