Glaw Mehefin, Cynnydd yr Egin.

Glaw Mehefin, Cynnydd yr Egin.

A yw’n bwrw glaw? Cwestiwn anghyffredin yn Sir Gaerfyrddin.   Fel arfer, mae’n datgan yr amlwg. Mae Sir Gaerfyrddin yn wyrddlas am reswm. Mae’n bwrw glaw yma, byth a beunydd!   Rydym yn defnyddio ein dŵr ffynnon ein hunain sy’n cael...
Siôn Corn, pwy …?

Siôn Corn, pwy …?

Siôn Corn, yw’r enw a ddefnyddir i ddisgrifio’r gweithiwr diymarbed hwnnw sy’n rhoi anrhegion. Credir bod yr enw Siôn Corn yn deillio o’r term ‘corn simnai’. Mae’n gwisgo dillad coch a gwyn ac yn ymweld â phlant Cymru bob...

CYFLWYNO AM DDIM | FREE LOCAL DELIVERY


JIN LLEOL I BOBOL LEOL | A LOCAL GIN FOR LOCAL PEOPLE

Am gyfnod cyfyngedig, mae cyflenwad llaw am ddim yn yr ardal lleol. Mae'n syml, cofnodwch eich cyfeiriad cyflwyno ac aros i ni gyrraedd!
For a limited time only we will hand deliver Jin Talog orders to our local customers. Simply enter your delivery address and wait for us to turn up!