JIN MODERN O GYMRU

THE MODERN WELSH GIN
Prynwch Jin Talog yma

JIN MODERN O GYMRU

NODEDIG, GLÂN, LLESMEIRIOL AC ORGANIG.

Mae ein harwydd-jin yn byrlymu â blas meryw, pa un a fyddwch yn ei yfed ar ei ben ei hun, gyda thonig, neu mewn coctel clasurol.

DARGANFOD MWY

JIN GWOBRWYOL AC IDDO UN NEU DDAU GYNHWYSIN BOTANEGOL

Wedi’i ddistyllu yn Sir Gaerfyrddin i dreiddio trwy’r tonig

YN AMGYLCHEDDOL GYFRIFOL AC YN GYNALIADWY


MAE'N BERSONOL!

Ein Stori