JIN MODERN O GYMRU

THE MODERN WELSH GIN
Prynwch Jin Talog yma

JIN MODERN O GYMRU

NODEDIG, GLÂN, LLESMEIRIOL AC ORGANIG.

Mae ein harwydd-jin yn byrlymu â blas meryw, pa un a fyddwch yn ei yfed ar ei ben ei hun, gyda thonig, neu mewn coctel clasurol.

DARGANFOD MWY

JIN GWOBRWYOL AC IDDO UN NEU DDAU GYNHWYSIN BOTANEGOL

Wedi’i ddistyllu yn Sir Gaerfyrddin i dreiddio trwy’r tonig

YN AMGYLCHEDDOL GYFRIFOL AC YN GYNALIADWY

MAE'N BERSONOL!

Ein Stori

CYFLWYNO AM DDIM | FREE LOCAL DELIVERY


JIN LLEOL I BOBOL LEOL | A LOCAL GIN FOR LOCAL PEOPLE

Am gyfnod cyfyngedig, mae cyflenwad llaw am ddim yn yr ardal lleol. Mae'n syml, cofnodwch eich cyfeiriad cyflwyno ac aros i ni gyrraedd!
For a limited time only we will hand deliver Jin Talog orders to our local customers. Simply enter your delivery address and wait for us to turn up!